על הקשר בין מערכת כריזה למערכת גילוי אש

תחזוקה של מבנים עסקיים, תעשייתיים או מסחריים, כרוכה בהקפדה על אלמנטים רבים בתחום הבטיחות, הן במסגרת אחריות אישית של מפעיל העסק/המבנה כלפי השוהים בו, והן ברמה החוקית, כתנאי לרישוי עסקים, לעמידה בתקני בטיחות בעבודה ובתקנים מחמירים נוספים.

כבר בשלבי הבינוי וכתנאי לקבלת טופס אכלוס ו/או טופס רישוי עסקים, נדרשת התאמה ויישום של מערכות מיגון מפני אש במבנים.

מיגון מפני אירועי אש מתבצע באמצעות מספר סוגי מערכות:

  • יישום והתקנה של אלמנטים למניעת אירועי אש.
  • מערכות גילוי אש והתראה.
  • מערכות כיבוי אש.
  • מערכות שחרור עשן.

סוג המערכות הנדרשות, היקף ופריסה- נקבעים בתקנים מחמירים ומוכרים של מכון התקנים הישראלי, על פי אופי המבנה, קונסטרוקציה, גודל, אפיון ופרמטרים נוספים.

דרישת בטיחות נוספת במבנים בעלי אופי עסקי, מסחרי, שירות ציבורי ומבנים תעשייתיים, נוגעות להתקנת מערכת כריזה במבנה. מערכת כריזה מיועדת לאפשר העברת מסרים מידית, באופן קולי, לכלל השוהים במתחם, באמצעות מערכת שאינה תלויה בתקשורת חיצונית.

תקן 1220/3 הוא תקן הנקבע בשיתוף מערך הכבאות וההצלה בישראל ומכון התקנים, וקובע חובת התקנה של מערכות אוטומטיות לגילוי אש, כמו גם חיבור של מערכות אלו למערכת כריזה מקומית שתבטיח התראה קולית מידית לכלל האזורים והחללים במבנה, לפינוי מידי,  מה שעשויה להיות פעולה מצילת חיים. 

החיבור בין המערכות הללו, כמו גם התקנה מערכת כריזה המשתלבת עם מערכות נוספות בארגון ובמבנה, מאפשרים ליצור מערך פתרונות משלים למבנה ולארגון, נוחות תחזוקה ותפעול, ועמידה בכל דרישות בדיקות הרישוי מטעם משטרת ישראל, הג"א, הרשות המקומית, רישוי עסקים ואחרים.

חברת אברי אלקטרוניקה מסייעת לארגונים ולתעשיות שונות, בתכנון, יישום והתקנה של מערכות כריזה, מערכות בטיחות ואבטחה, מערכות גילוי אש ומגוון פתרונות תקשורת מקצועיים בהתאמה אישית.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest