על הקשר בין מערכת כריזה למערכת גילוי אש

תחזוקה של מבנים עסקיים, תעשייתיים או מסחריים, כרוכה בהקפדה על אלמנטים רבים בתחום הבטיחות, הן במסגרת אחריות אישית של מפעיל העסק/המבנה כלפי השוהים בו, והן ברמה החוקית, כתנאי לרישוי עסקים, לעמידה בתקני בטיחות בעבודה ובתקנים מחמירים נוספים. כבר בשלבי הבינוי וכתנאי לקבלת טופס אכלוס ו/או טופס רישוי עסקים, נדרשת התאמה ויישום של מערכות מיגון מפני […]

מערכות בקרת מצוקה

טכנולוגיות מתקדמות ופיתוחים חדשניים מביאים מענה ופתרונות למגוון אוכלוסיות, בניהן אוכלוסיות העשויות להידרש לסיוע במצבי מצוקה, דוגמת קשישים ובעלי מוגבלויות, כמו גם בעלי מקצועות ועובדים הנחשפים במסגרת עבודתם לסיכונים שונים. מערכות בקרת מצוקה הן מערכות אשר מבוססות על תקשורת אינטרנט, מחוברות למוקדי ולמסגרות סיוע, ודורשים פעולה מינימלית בלבד, ולעתים גם סמויה, לאיתות מצוקה וקריאה לעזרה. […]