מערכת בקרת מעברים בטכנולוגיה ביומטרית.

מערכת בקרת מעברים בטכנולוגיה ביומטרית. המערכת כוללת תוכנת Biovision שמותקנת על שרת הלקוח ותוכנת קליינט על מחשבי שומר/מפעיל.הבקר פועל בטכנולוגיה מתקדמת של זיהוי טביעת אצבע, המקנה זיהוי אופטימלי חד ערכי,ומונע שימוש בכרטיס המועבר שלא על ידי בעליו, מחליף את השימוש וההתעסקות בכרטיסים ובכך מפחית בצורה ניכרת את ההוצאות התפעוליות לעסק ומספק רמת אבטחה גבוהה.   בקרת […]