מערכת צלצולים לבית הספר

שעון צלצולים לבית ספר / מפעל / משרד  מאפשר  השמעה של שירים מוקלטים מראש במדיה מגנטית או דיסק און קי.

השעון מתוכנת לשעות צלצול עבור תחילת ו/או סיום שיעור בבית ספר, הפסקות אוכל במפעלים וגם התחלת שעת עבודה וסיומה.

ניתן לתכנת מוזיקה שונה מראש לכל אחד מהצלצולים הרצויים.