מערכות בקרת מצוקה

ארונות תקשורת הינם המארזים הייעודיים בהם מותקנים מכלולי הליבה של כל ציוד התקשורת המשרת את החברה או הארגון.
בין היתר, כוללים ארונות התקשורת את מערכות הטלפוניה ומערכות תקשורת המחשבים.
ניתן להצביע כיום על מגמה לאיחוד בין המערכות השונות, כך שימוקמו ויתופעלו תחת ארון תקשורת אחד – תקשורת אחידה.

ארון תקשורת מחשבים
ארונות תקשורת מחשבים מכילים כמות גדולה של רכיבי תקשורת ואלמנטים נלווים כגון: כבילה, נתבים, מתגים, ספקי כוח, כבלים ועוד. פריטי הציוד השונים מצריכים סביבת פעולה אופטימאלית, על כן ישנו צורך לתת את הדעת לטמפרטורה השוררת בארון, לרמת האוורור שלו, מידת הנגישות לאלמנטים השונים המותקנים בארון ועוד.
לארונות תקשורת ישנם אביזרים משלימים כמו :מדפים, פנלים לניהול מגשרים, מדפים נשלפים ,מגירות, חיישני טמפרטורה ועוד..

מערכת SpiderAlert SVC-580 R

מערכת להתראה על יציאה לא חוקית

מערכת LF RDR - Master

מערכת Baby watch אינטרקום לתינוק